• Światowy Dzień Książki
 • Konkursy
 • Zamów materiały
 • Kontakt
 • Tydzień Bibliotek 2010
  2010-02-12

  „Tydzień Bibliotek” jest ogólnopolskim programem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, którego celem jest:

  • popularyzacja wiedzy o roli bibliotek i ośrodków informacji w systemie kultury, edukacji, nauki i gospodarki, a także o ich znaczeniu dla poprawy jakości życia i utrwalania pozytywnych wzorców społecznych
  • podnoszenie prestiżu bibliotek i zawodu bibliotekarza w świadomości społecznej
  • promocja czytelnictwa i zainteresowania książką oraz nowymi mediami komunikacji społecznej w szerokich kręgach polskiego społeczeństwa
  • upowszechnianie w społeczeństwie świadomości o znaczeniu wiedzy i informacji oraz swobodnego dostępu do nich poprzez biblioteki i ośrodki informacji
  1. Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, tel. 22 825-83-74, 22 608-28-24, fax 22 825-53-49, e-mail biuro@sbp.pl. Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć
  2. „Tydzień Bibliotek” odbywa się w dniach 8-15 maja.
  3. Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich ogłasza hasło i założenia programowe „Tygodnia Bibliotek” do 15 listopada poprzedniego roku.
  4. Adresatami konkursu są biblioteki i ośrodki informacji wszystkich rodzajów działające na terenie Rzeczypospolitej Polskiej finansowane ze środków publicznych i/lub prywatnych (biblioteki publiczne każdego szczebla samodzielne lub będące częścią innych instytucji kultury, szkolne, pedagogiczne, wyższych uczelni, naukowe, fachowe, specjalne, inne).
   Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich.
   Inne rodzaje instytucji (organizacje pozarządowe, domy kultury nie prowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura Zarządu Głównego SBP, na adres Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa, email: biuro@sbp.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć , dokumentacji z realizacji programu w terminie do 30 czerwca danego roku.
  6. Dokumentacja z realizacji programu „Tydzień Bibliotek”, przygotowana na papierze lub w formie zapisu elektronicznego na płycie CD lub DVD, powinna zawierać następujące informacje:
   • nazwa i adres biblioteki
   • ogólna krótka ( nie więcej niż 1 str. A4) charakterystyka biblioteki, czytelników i otoczenia, które obsługuje (w przypadku bibliotek publicznych: liczba mieszkańców, liczba czytelników na 100 mieszkańców, liczba zakupów książek na 100 mieszkańców, liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców; w przypadku bibliotek szkolnych, bibliotek szkół wyższych, innych, odpowiednio dane charakteryzujące zasięg czytelniczy biblioteki)
   • ogólna charakterystyka realizowanego programu ( nie więcej niż 1 str. A4)
   • wykaz imprez realizowanych w ramach programu: dla każdej imprezy należy podać następujące informacje: nazwa imprezy, grupa docelowych odbiorców, data, forma, miejsce, zasięg imprezy, liczba uczestników, ew. ogólna charakterystyka imprezy
   • informacje o sponsorach, patronacie, partnerach oraz o formach promocji mogą być podane osobno dla każdej imprezy lub zbiorczo dla wszystkich imprez organizowanych w ramach „Tygodnia Bibliotek”, nie więcej niż 2 str. A4 i do 3 zdjęć dla jednej imprezy
   • spodziewane pozytywne długofalowe efekty programu „Tygodnia Bibliotek”, w tym wpływ na poprawę wizerunku biblioteki (nie więcej niż 1 str. A4)
  7. Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich powołuje komisję Konkursową do oceny realizacji nadesłanych programów.
  8. Kryteria oceny realizacji programu przez Komisję Konkursową:
   • oryginalność, różnorodność, liczba i jakość imprez
   • zgodność z hasłem i założeniami programowymi „Tygodnia Bibliotek” w danym roku
   • liczebność i różnorodność uczestników imprez (oceniana odpowiednio do zasięgu  czytelniczego biblioteki)
   • zaangażowanie pracowników biblioteki, lokalnych struktur SBP oraz innych środowisk (partnerzy, sponsorzy, współorganizatorzy)
   • formy promocji „Tygodnia Bibliotek” realizowane przez bibliotekę: oryginalność i skuteczność form: np. ulotki, plakaty, animacje, e-maile, strona www, bezpośrednie kontakty, itp.; opis wzbogacony fotografiami – nie więcej niż 2 str. A4 - nie wliczając przykładowych materiałów)
   • opis udziału lokalnych mediów w promocji „Tygodnia Bibliotek” (maksymalnie do 10 wycinków prasowych)
  9. Komisja Konkursowa ogłasza wyniki konkursu nie później niż 30 września danego roku.
  10. Przewodnicząca ZG SBP ustala termin i miejsce rozdania nagród laureatom.
  11. Biblioteka uczestnicząca w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych adresowych dla celów przeprowadzenia konkursu. Powyższe obejmuje w szczególności zgodę na publikację nazwy i adresu biblioteki oraz nazwisk osób kierujących biblioteką i innych związanych z realizacją programu „Tydzień Bibliotek”.
  12. Przesłanie materiałów konkursowych jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nazwy i adresu biblioteki, na stronach internetowych portalu SBP, w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystanie zdjęć w celach promocyjnych i marketingowych.
  13. Wszelkie zapytania i informacje należy kierować do Biura ZG SBP. Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Konrad Stepanajtys tel. 22 825-54-25, biuro@sbp.pl Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć


  Warszawa, 15 stycznia 2010 r.
  Zarząd Główny
  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

  Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2011

  Konkurs na plakat Tygodnia Bibliotek 2011

  W 2011 roku, w dniach 8-15 maja odbędzie się VIII edycja Tygodnia Bibliotek. Hasło tegorocznej edycji konkursu brzmi:

  Biblioteka zawsze po drodze, nie mijam - wchodzę.

  Hasło Tygodnia Bibliotek 2011 to dwuwiersz zachęcający do odwiedzin biblioteki nie tylko w celu wypożyczenia książki, ale też bez sprecyzowanego powodu. Ma sprzyjać wytworzeniu się mody na bywanie w bibliotece. Rolą bibliotekarzy jest stworzenie optymalnych warunków sprzyjających wygenerowaniu się tego typu mody. Hasło nawiązuje do oczywistego faktu, że biblioteki to niezastąpiony element naszego rozwoju intelektualnego, kariery zawodowej, spędzania wolnego czasu. Każda cywilizacja chlubiła się posiadaniem bibliotek, choć ich dostępność była oczywiście różna; każde pokolenie ubolewało nad ich niszczeniem i chroniło zasoby na równi z największymi wartościami.

  Z biblioteką jest nam po drodze, bo korzystamy z jej usług przez całe życie. Wszyscy mogą znaleźć w niej coś dla siebie. Nieważne, czy księgozbiór zawiera wiekowe dzieła historyczne, prace naukowe, czy też powieści lub bajki dla dzieci – ważne, że zawsze służy swym Czytelnikom dostarczając wiedzy, pobudzając wyobraźnię lub dotrzymując towarzystwa w samotności, czy chorobie. Hasło Tygodnia Bibliotek 2011 umożliwia pokazanie, że kontaktu z książką nie zastąpi cud techniki, ani żadna inna, choćby najbardziej nowoczesna forma przekazu. Z drugiej strony współczesna biblioteka nie boi się nowinek technicznych ułatwiających korzystanie z jej zbiorów. Służy zarówno tradycjonalistom, dla których największą przyjemnością jest powolne szperanie wśród regałów, nie mówiąc już o możliwości zaszycia się z książką w zacisznym kącie, jak i czytelnikom XXI wieku, żyjącym w ciągłym pośpiechu i ceniącym elektroniczny system wyszukiwania i udostępniania zbiorów. Biblioteka jest bliska swoim użytkownikom.

  Hasło odnosi się nie tylko do biblioteki jako lokalu, którego nie należy omijać. Coraz większego znaczenia nabiera wirtualne wejście do biblioteki, gdzie na jej stronie internetowej możemy uzyskać wiele informacji dot. zarówno gromadzonych zbiorów, jak i organizowanych wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi, ponadto skorzystać z cyfrowych zasobów biblioteki, zamówić do wypożyczenia książkę, a poprzez Skype’a lub Gadu-Gadu skontaktować się bezpośrednio z bibliotekarzem. Od atrakcyjności strony www biblioteki zależy zdobywanie nowych czytelników w nie mniejszym stopniu, niż od oferty książek do wypożyczenia.

  Hasło Tygodnia Bibliotek 2011 umożliwia prezentację różnorodnych relacji bibliotekarzy z czytelnikami, niezależnie od rodzaju bibliotek, wieku i gustów odwiedzających je osób.

  Biblioteka jest skarbnicą, której nie sposób ominąć na swej drodze.

  Terminy:

  do 15 lutego - przyjmowanie zgłoszeń

  16 luty - publikacja najbardziej interesujących projektów na portalu www.sbp.pl, głosowanie internautów

  4 marca - rozstrzygnięcie konkursu

   

  Regulamin konkursu