Jubileusz Samuela Orgelbranda
2010-04-14

 

W 2010 roku mija 200 lat od urodzin Samuela Orgelbranda (1810-1868), warszawskiego wydawcy, drukarza i księgarza – jednego z najznamienitszych XIX-wiecznych polskich wydawców. Samuel Orgelbrand był edytorem „ENCYKLOPEDII POWSZECHNEJ”, pierwszej nowożytnej encyklopedii w języku polskim nazywanej „Encyklopedią Orgelbranda. Pierwszy tom liczącej 28 tomów edycji rozpoczął wydawać przed 150 laty – w roku 1859, a ukończył w roku 1868.

Oprócz około pół tysiąca tytułów w języku polskim Samuel Orgelbrand wydał również blisko sto tytułów po hebrajsku, m.in. dwudziestotomowy, pierwszy w Polsce kompletny "Talmud Babiloński", który sprzedawany było również poza granicami Kongresówki.

Orgelbrand wydawał również czasopisma, m.in. poczytne, doskonale redagowane czasopismo naukowo-literackie „Biblioteka Warszawska": a w roku 1842 założył pierwsze na ziemiach polskich czasopismo dla ludu, tygodnik "Kmiotek" prenumerowany przez gminy.

Dla upamiętnienia postaci tego niezwykle zasłużonego dla kultury polskiej wydawcy, księgarza i drukarza związanego z Warszawą swoim życiem i działalnością - Stowarzyszenie Księgarzy Polskich oraz Polska Izba Książki powołały społeczny komitet uczczenia pamięci Samuela Orgelbranda.

Komitet wystąpił do władz Warszawy z wnioskiem o nadanie nazwy „Skwer Samuela Orgelbranda” obszarowi na warszawskim Mariensztacie, między ulicami Mariensztat i Sowią, w sąsiedztwie ul. Bednarskiej, gdzie znajdowała się oficyna Orgelbranda. Rodzina Orgelbrandów zadeklarowała gotowość ufundowania tablicy pamiątkowej, na skwerze.

Program jubileuszu przedstawia się następująco:

 

23 kwietnia 2010 r. (piątek)

·         ZŁOŻENIE KWIATÓW NA GROBIE SAMUELA ORGELBRANDA, na cmentarzu żydowskim – godz.: 13  

Październik 2010 r.

·         NADANIE NAZWY SKWERU i ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ 

·         KONFERENCJA ORGELBRANDOWSKA - Organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Polska Izba Książki, Polska Izba Druku.  

Instytucje uczestniczące w obchodach jubileuszu:

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Żydowski Instytut Historyczny, im. Emanuela Ringelbluma, 

Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy (MHW)

Muzeum Drukarstwa Warszawskiego (oddz. MHW)

Polska Izba Druku

Patronat honorowy: Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska.